AV拍摄指南最新章节新书包

AV拍摄指南最新章节新书包

有未病之先,心中常常发热,后为外感触发,则其热益甚,五心烦躁,头目昏沉,其舌苔白浓,且生芒刺,其口中似有辣味,其脉浮数有力者,此伏气化热已入心包,而又为外感束其外表,则内蕴之热益甚,是以舌有芒刺且觉发辣也。其证原似脑充血也。

外用为粉以敷疮疡,能解毒、消肿、生肌、止疼,虽为开通之品,不至耗伤气血,诚良药也。然药铺中麦芽皆干者,若能得鲜麦芽,且长至寸余用之,当更佳。

至于变通化裁,相机制宜,又在临证者之精心研究也。又善清躯壳之热,凡热之伏藏于经络散漫于腠理者,皆能消除之。

用三七一味,治愈中、西诸医不能治之大病,药性之妙用,真令人不可思议矣。若服后过点半钟,汗不出者,宜服西药阿斯匹林一瓦。

其根下行直达黄泉,禀地之阴气最浓,是以性凉长于退热。 又有痰气之凝结,不在心下而在胸中者。

遂用醋调大黄细末屡敷其上,初似觉轻。 盖以自制半夏辛味犹存,不但能利痰,实有东洋××××日,英国军医×××屡屡吐,绝食者久矣。

Leave a Reply