av帝国手机

av帝国手机

同硝石、青皮、陈皮,丸服。同青蒿,看寒热多少,三七分为末,姜酒服。

凡喷血出升斗者,研,童尿入酒服三、五钱。洪迈《夷坚志》云∶惊气入心络,喑不能言语者,用密陀僧末一匕,茶调服,即愈。

土者冲气之所生,冲气则无所不和,故其味可用以缓。余末同水煮梳,三日三夜,水耗加之,取出故帛重包五日。

又同半夏煎服,去痰下气,杀虫止呕吐。 故雷非伏,龙非蛰,海非附于地,则不能鸣,不能飞,不能波也。

为末,葱涎研和,敷脐中约一寸浓,缚之,待小便多为度,日二易之。火者,南方之行,其文横则为三卦,直则为火字,炎上之象也。

酒肿虚肿,醋煮丸服。 土曰∶服之屡矣。

Leave a Reply